Att inreda sin sons rum i en rosa färg ter sig för många otänkbart; vissa färger förknippas starkt med olika kön och det gäller den rosa färgen i synnerhet. Blått är pojkarnas färg medan rosa hör till flickorna. Sydsvenskan skriver om detta fenomen i en artikel med titeln ”Manlig nyans blev kvinnlig” och där går att läsa att dagens starkt laddade färguppdelning inte alltid har existerat.

Rött är en sinnebild för mod

Faktum är att rosa verkar ha blivit flickornas färg först under 1950-talet! Innan dess ansågs blått vara en ljuv och oskuldsfull färg för flickor då den förknippades med Jungfru Maria. Den röda färgen symboliserade mod, kraftfullhet och maskulinitet men det många inte tänker på idag är att skärt i själva verket är en ljus nyans av rött. Alltså var även rosa en färg för pojkar och män.

I en amerikansk tidning från 1918 rekommenderas läsarna att klä sina pojkar i rosa och sina flickor i blått, då rosa anses vara en stark färg medan blått är en mer känslig färg. Troligtvis hade färgvalet ingen större betydelse under denna era då det var mycket vanligt att klä alla barn i vitt.

Rika män & homosexuella

En gång i tiden klädde kungarna sig i skärt och det får väl sägas vara ett tillvägagångssätt som samhällets högre klasser ännu inte har övergivit. Att se rika män i rosa skjortor är inget ovanligt oavsett om man befinner sig på kontoret hos en framgångsrik affärsman eller på Stureplan. Välbärgade män verkar helt enkelt inte associera den rosa färgen med svaghet.

Under 1900-talets senare hälft beslöt sig många homosexuella för att ta till sig den rosa färgen men egentligen hade associationen redan funnits på ett otäckt vis i Nazitysklands koncentrationsläger då nazisterna lät märka de homosexuella fångarna med rosa trianglar. Orsaken till färgvalet är oklar då rosa inte tros ha varit en flickfärg vid denna tid.

Den sanna orsaken till färgskiftet är också oklar men gissningsvis bidrog soldatuniformerna under första världskriget till att blått kom att förknippas med maskulinitet.

Heterosexuella män bär rosa

Det verkar dock som att den senare tidens uppdelningar börjar att suddas ut! Rosa är inte längre en färg enbart för flickor, homosexuella och förmögna män, istället ses den nu allt oftare hos de så kallade metrosexuella männen. Det är möjligen ett led i utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle där männen helt enkelt inte bryr sig om färgens associationer.

Kanske är det inte riktigt lika accepterat för unga pojkar att förknippas med den rosa färgen men nog är en utveckling på gång. Oberoende av detta bör man förstås inte låta samhällets normer påverka hur man väljer att inreda sitt eget hem. Så visst kan man inreda pojkrummet i rosa toner!